BD Malé Krasňany - Slovensko KR v strope

V Bytovom dome sú inštalované kapilárne rohože v stropoch s plochou 74 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Zdroj tepla a chladu je TČ vzduch - voda s výkonom 9 kW.