Zdravotné hľadisko a tepelná pohoda

V čase, keď takmer 50% populácie trpí určitou formou alergie, kedy vo vnútri budov človek strávi priemerne 3/4 života by malo byť zdravotné hľadisko pri koncepčnom riešení stavby jedným z najdôležitejších. Veľmi často však bohužiaľ býva úplne zanedbané, kým človek sám nemá alergika priamo v okruhu svojich najbližších.

systém INFRACLIMA prináša tieto výhody:

  • zdieľanie tepla sálaním - funguje bez prúdenia vzduchu - nevíri prach
  • vplyvom nízkych teplôt teplonosnej látky nedochádza k prepaľovaniu prachových a biologických častíc
  • je prevenciou vzniku plesní a premnoženiu roztočov
  • zabraňuje alergickým a respiračným ochoreniam
  • pôsobí blahodarne na psychiku - vyvoláva optimistické pocity podobné pôsobeniu pri fotoliečbe alebo pri slnečnom žiarení na jar
  • rovnomerné rozloženie teploty po povrchu sálavej plochy
  • malý rozdiel (teplotný spád) medzi teplotou teplonosnej látky a povrchovou teplotou (iba 2-3 °C)