RD Tomášov - Slovensko KR v strope

 V dvojpodlažnom rodinnom dome sú inštalované kapilárne rohože v stropoch. V kúpeľniach sú kapilárne rohože položené aj v stropnej aj v podlahovej konštrukcii. Spolu je inštalovaných 222 m2.  Kapilárne rohože vykurujú aj chladia.

Zdroj chladu a tepla je TČ vzduch - voda.

Obr__zok1.png

P5033677.JPG

P5063713.JPG

P5063750.JPG