RD Radvaň Slovensko KR v strope

V dvojpodlažnom rodinnom dome je nainštalovaných spolu 146 m2 kapilárnych rohoží v podlahe a 88 m2 v strope. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

Zdrojom chladu je studničná voda, zdroj tepla plynový kotol