RD Liptovská Teplá - Slovensko KR v strope

V dvojpodlažnom rodinnom dome sú inštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcii. Nainštalovaných je spolu 55 m2 a to typu "U".