RD Hrubá Borša - Slovensko KR v strope a v podlahe

V dvojpodlažnom RD sú kapilárne rohože nainštalované v podlahovej a v stropnej konštrukcii. Spolu je tak uložených 192m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia