RD Breza - Slovensko KR v podlahe

V jednopodlažnom rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v podlahovej konštkrukcii. V kúpelniach sú rohože aj v strope. Spolu je uložených 113 m2. Kapilárne rohože vykurujú.