Predajňa potravín - Malé Ripňany 2014 - KR v strope

 P8013880.JPG

P7313858.JPG

P7313860.JPG

P8013863.JPG

P8214090.JPG