Plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží

Systém pre najnáročnejších - inštalácia kapilárnych rohoží v podlahe, obvodových stenách a stropoch.

Rôzne kombináce inštalácie kapilárnych rohoží, spájajú do seba výhody podlahového, stenového a stropného systému vykurovania a chladenia.

Nižšie prevádzkové náklady oproti štandardným vykurovacím systémom, vzhľadom na nižším prevádzkovým teplotám kapilárnom systéme.

Pasívne chladenie prostredníctvom studničnej vody resp. zemného kolektora bez nutnosti tepelného čerpadla.

Možnosť chladenia podlahou v letnom období - chladenie prebieha o výkone 30%.

Teplota chladiacej vody je blízka teplote vzduchu.


Detail inštalácie kapilárnych rohoží plnoplošne

                                  SROP_s_KR.png

 PODLAHA_s_KR.pngSTENA_s_KR.png

Nízko potenciálny systém INFRACLIMA určený pre plnoplošné aplikácie umožňuje kontrolované udržiavanie celoročnej tepelnej pohody. Kapilárnymi rohožami inštalovanými do podlahy, stien a stropu miestnosti prúdi teplonosná látka o teplote 22 ±2 °C po celý rok, ktorá nahrieva (v zime) / chladí (v lete) povrch stavebných konštrukcií.
Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách.

Prečítajte si článok o zdravotných a psychických výhodách plnoplošnej inštalácie kapilárnych rohoží 

AISEO_kapilarny_system_A3_sk.png
 

Výhody plnoplošnej inštalácie kapilárnych rohoží 

Najväčšou výhodou je najekonomickejšia prevádzka a bezkonkurenčne kvalitné vnútorné prostredie budov.

- miestnosti fungujú, pri plnoplošnej inštalácii v budove, ako veľké tepelné výmenníky tzn. že severné miestnosti dochladzujú južné a južné miestnosti dohrievajú severné. Výsledkom toho je vyrovnané tepelné prostredie (prirodzená zónová regulácia)

- vykurované obvodové steny v zimnom období, čím sa zamedzuje riziku tepelných mostov v rohoch, kútoch a okolo okien v budove

- príjemný pocit teplej podlahy v zimnom období, chladenie podlahou bez kŕčových žíl a syndrómu studených nôh

- možnosť chladenia podlahou v letnom období vďaka odoberaniu tepla vodou v kapilárach z konštrukcie podlahy (neprebieha šírenie chladu, ale odoberanie tepla = prirodzený jav pre človeka)

- rýchla reakčná schopnosť systému na zmeny teplôt

- väčšia plocha = nižšie prevádzkové teploty = nižšie prevádzkové náklady = šetrenie peňazí

- prakticky bezúdržbová prevádzka

- možnosť vykurovania a chladenia jedným systémom

- vykurovanie a chladenie počas celého roka rovnakou teplotou vody v systéme (22°C ±2°C)

- príjemné prostredie rovnako pre bývanie ako aj prácu

 

 

Príklady reálnej plnoplošnej inštalácie kapilárnych rohoží viď. fotogaléria

sipka.jpg