Kapilárne rohože inštalované v strope a stene

Rôzne kombináce inštalácie kapilárnych rohoží, spájajú do seba výhody stenového a stropného systému vykurovania a chladenia.


Detail inštalácie kapilárnych rohoží v stropnej a stenovej konštrukcii

SROP_s_KR.png STENA_s_KR.png

Výhody inštalácie kapilárnych rohoží v stropnej a stenovej konštrukcii

- vykurované obvodové steny v zimnom období, čím sa zamedzuje riziku tepelných mostov v rohoch, kútoch a okolo okien v budove

- možnosť uloženia akejkoľvek podlahovej krytiny na podlahu (aj hrubý koberec)

- rýchla reakčná schopnosť tohto systému

- väčšia plocha = nižšie prevádzkové teploty = nižšie prevádzkové náklady = šetrenie peňazí

- prakticky žiadna údržba systému

- možnosť vykurovania a chladenia jedným systémom

- vykurovanie a chladenie počas celého roka rovnakou teplotou vody v systéme (22°C ±2°C)

- príjemné prostredie rovnako pre bývanie ako aj prácuPríklady inštalácie kapilárnych rohoží v stropnej a stenovej konštrukcii viď. fotogaléria

sipka.jpg