Ekonomika systému

Vymedzenie skutočných cien jednotlivých energií a palív je veľmi zložité. Do výpočtov nebývajú zahrnuté všetky externality a ekologicky získaná energia z obnoviteľných zdrojov je potom v porovnaní prezentovaná ako ekonomicky úplne nezmyselná. Pri absencii environmentálnych daní a finančnej podpory štátu je veľmi ťažké technológie využívajúce obnoviteľné zdroje presadiť.

Ďalšou z možností je plné využitie energie, ktorú máme k dispozícii zadarmo a v dostatočnom množstve už od prvopočiatku - energie Slnka.

Pri využití systému INFRACLIMA možno znížiť spotrebu energie na cca. 5-20% oproti tradičným spôsobom vykurovania, najviac pri zlepšenom komforte bývania. Zvýšené investičné náklady na obstaranie systému sú kompenzované úsporami za nespotrebovanú energiu. Návratnosť systému sa potom pohybuje medzi 5-8 rokmi.

systém INFRACLIMA prináša tieto výhody:

  • orientácia na obnoviteľné zdroje využíva teplo, ktoré je zadarmo
  • posun hranice využitia slnečnej energie na vykurovanie budov
  • úspora až 98% prevádzkových nákladov
  • chladenie priestorov s prakticky nulovými nákladmi
  • veľmi rýchla návratnosť