Byt Bratislava - Slovensko KR v strope

V byte v Bratislave sú inštalované kapilárne rohože do stropov s celkovou plochou kapilár 76m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

zdroj tepla/chladu bolo zvolené tepelné čerpadlo vzduch-voda 9 kW