ADM Sučany - Slovensko KR v strope

Jedná sa o dvojpodlažnu administratívnu budovu. Spolu je uložených 400 m2 kapilárnych rohoží v stropnej konštrukcii. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.