Projektovanie a iné služby

Poskytujeme nasledovné služby projektovania a iných prác autorizovaných inžinierov v rozsahu:

 • projekty vykurovania a chladenia
 • projekty zdrojov tepla
 • energetické certifikáty
 • energetické audity
 • projekty KPS
 • projekty statiky
 • projekty elektroinštalácii
 • projekty zdravotechniky
 • revízie elektroinštalácií
 • revízie plynových zariadení
 • zakresľovanie skutkového stavu objektov a ich rozvodov, digitalizácia výkresov