Jedinečný KAPILÁRNY SYSTÉM INFRACLIMA
absolútny víťaz v úsporách energií a zdravom bývaní

 

Piktogram_instalacie2.png

 

Piktogram_podlaha.png    Piktogram_strop1_2.png    Piktogram_stena_1.png

Piktogram_kombinacie2.png    3_piliere__2_.png    vy.png

Banner_c.6.png  Banner_c.7.png

 Banner_c.2.png  Banner_c.8.png

 Banner_c.3.png  Banner_c.4.png

Piktogram_UK_CH.png

                                     

 Obr__zok2.png   


Čo sú kapilárne rohože? 

Kapiliárne rohože tvorí hustá sieť tenkých polypropylenových rúrok. Tie rozvádzajú teplo/chlad do miestností prostredníctvom teplonosného média - vody.

KR02_1.jpg

Systém kapilárnych rohoží je pre človeka návratom k prirodzenému spôsobu zdieľania tepla s nasledujúcimi výhodami:

- fungujú bez prúdenia vzduchu - nevíria prach
- zabraňujú alergickým a respiračným ochoreniam
- pôsobia blahodárne na psychiku
- vyvoláva optimistické pocity podobné pôsobeniu pri fotoliečbe alebo pri    slnečnom žiarení na jar
- fungujú s najnižšími možnými teplotami celoročne rovnaká teplota             teplonosnej látky - vody 22 ±2 °C
- orientácia na obnoviteľné zdroje využíva teplo, ktoré je zadarmo
- maximálne využitie slnečnej energie a obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie budov
- chladenie priestorov s prakticky nulovými nákladmi (pasívne chladenie)

Vedeli Ste, že:

  • tepelné čerpadlo s výkonom 5,7 kW v zapojení s kapilárnymi rohožami v plnoplošnej inštalácii má príkon 0,85 kW (žehlička má príkon cca 2,2 kW)? 
  • trubicový solárny systém dokáže pre kapilárne rohože nahriať teplotu vykurovacej vody v akumulačnom zásobníku na 25 ºC aj v chladných mesiacoch, a tým pokryť až 50 % tepla na vykurovanie?